Köpvillkor:

Allmänt
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du (”Kunden”) gör en beställning från oss via www.Nat-Sweden.se (”Webbplatsen”). Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig) och Nat-Sweden AB, org. nr. 559298-8793 (”Nat-Sweden AB”). Villkoren gäller för konsumenter.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal

Avtal och Beställning
Beställning kan göras via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning som sker via fax, e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas.
Vid beställning skickar Nat-Sweden AB så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Nat-Sweden AB har därmed ingåtts. Nat-Sweden AB har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om Kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).

Produktinformation m.m.
Nat-Sweden AB reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Nat-Sweden AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar.

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Nat-Sweden AB

Priser
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Nat-Sweden AB ’s priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen.

Kampanjer och erbjudanden
Nat-Sweden AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatsen eller så långt lagret räcker.

Betalning
Kunden kan betala sitt köp genom kortbetalning med de vanligen förekommande kortalternativen samt de övriga betalningsalternativ som anges på Webbplatsen.
Vid kortbetalning debiteras kortet direkt.
Nat-Sweden AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ. Om sådan begränsning av betalningsalternativ finns anges det på Webbplatsen.

Nat-Sweden AB levererar endast produkter till adresser inom Norden fraktfritt(till närmsta utlämningsställe).
Leveranstid på produkterna är normalt 1-4 dagar, om det är lägre står det information på respektive produkt.
Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen från övriga länder. Skicka ett mail till info@nat-sweden.se så kommer vi tillbaka med priser.
Mer Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.

Outlöst leverans
Kunden är skyldig att hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av Nat-Sweden AB eller av fraktbolaget. För paket som ej hämtas ut eller tas emot har Nat-Sweden AB rätt att ta ut en avgift på 250 kronor för Nat-Sweden AB’s merkostnader såsom returfrakten.

Ångerrätt vid distanshandel
Vid distanshandel har du som är konsument alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.
Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).
Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Nat-Sweden AB om detta innan ångerfristen har löpt ut. Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att fylla i returformuläret på Webbplatsen och skicka den till info@nat-sweden.se.
Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Nat-Sweden AB rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse.
Nat-Sweden AB betalar snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader. Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar Nat-Sweden AB inte tillbaka avgift för betalsätt och fraktkostnader. Nat-Sweden AB har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet samt göra avdrag vid köp av returfrakt enligt ovan. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum Nat-Sweden AB tog emot ditt meddelande om att du ångrar dig. Nat-Sweden AB får dock vänta med återbetalningen tills Nat-Sweden AB tagit emot produkten Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen.

Öppet köp
Utöver den lagstadgade ångerrätten vid e-handel ger Nat-Sweden AB alla Kunder öppet köp under 30 dagar från inköpstillfället. För att en produkt ska kunna returneras via Öppet Köp ska produkten återlämnas i obruten originalförpackning och vara i samma skick som vid inköpstillfället. Kunden ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis i form av kvitto eller kvittokopia.

Garanti
Nat-Sweden AB lämnar i regel två års garanti på samtliga produkter från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. För produkter med ett års garantitiden fram går på respektive produktbeskrivning på Webbplatsen.

För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med Nat-Sweden AB s Kundservice ( info@nat-sweden.se).

Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning täcks inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig Nat-Sweden AB rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden.

Reklamationsrätt
Vid beställning via Webbplatsen har Kunden alltid tre års reklamationsrätt enligt Svensk lag. Från den dag Kunden mottar produkten. Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta Nat-Sweden AB. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet.
Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till speditören eller utlämningsstället.
Kunden kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera produkten till Nat-Sweden AB, Kundretur, skicka ett mail till info@nat-sweden.se hjälper vi med adress.
Vi rekommenderar att returformuläret på Webbplatsen fylls i och fysiskt inkluderas i sändningen som returneras. Detta gör att vi snabbare kan hantera returen och göra en eventuell återbetalning.
Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Nat-Sweden AB rekommenderar att produkten skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse.
När Nat-Sweden AB har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer Nat-Sweden AB att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning.

Returnera produkt
Produkten du ska returnera köpt via e-handel har du rätt att skicka tillbaka den till oss. Vid retur för Ånger eller Öppet köp står du som kund för returfrakten. Tänk på att du alltid står för risken vid transport till Nat-Sweden AB. Returen ska skickas direkt till Nat-Sweden AB, Kundretur och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare. Kunden ansvarar för produktens skick från det att Kunden har tagit emot produkten tills produkten åter är hos Nat-Sweden AB. Inköpsbevis samt ifyllt returformulär måste finnas med för att en retur skall kunna hanteras av Nat-Sweden AB.
Vid Garanti- eller Reklamationsärende ber vi dig att ta kontakt med Nat-Sweden AB Kundservice (Info@nat-sweden.se) så hjälper de er att ordna med transport in för undersökning.

Kunduppgifter och kundkonto
Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Nat-Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen. Information om hur Nat-Sweden AB behandlar Kundens personuppgifter finns i Nat-Sweden AB s integritetspolicy.

Ändring av Villkoren
Nat-Sweden AB har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen).

Tillämplig lag och domstol
Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol.

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Nat-Sweden AB ARN:s rekommendationer. En konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Villkoren fastställdes av Nat-Sweden AB Sverige AB den 2021-01-04

Nat-Sweden AB 

Org.nr 559298-8793 
e-post: info@Nat-Sweden.se