Produktområde: Toalett

Toalett

Hjälpmedel för toalett är i första hand avsedd för personer med funktionsnedsättning som med hjälpmedel kan klara sina toalettbesök själv. Även för personer som med hjälpmedel kan fortsätta att vårdas i egna hemmet. Att kunna utföra sina toalettbesök i avskildhet är viktig för den personliga integriteteten och självkänslan.